Mannelijke en vrouwelijke energie

Laten we het hebben over 2 delen van een ongelofelijk geheel, mannelijk en vrouwelijk. In dit geval bedoel ik niet sexe, maar energie. In totaal spelen er 3 delen in het verhaal mee, ten eerste, energie. Daarna verdiepen we ons in het verschil tussen de twee brein hemisferen, gevolgd door de functie van ons hart en haar connectie met het brein.

Mannelijke en Vrouwelijke energie

Om te begrijpen hoe mannelijke en vrouwelijke energie vloeit, stel je een vierkante voor. (zie de plaatjes hieronder)

Mannelijke energie vloeit in rechte lijnen, komt niet buiten de randen en maakt geen bochten en raakt alle randen en hoeken. In tegenstelling tot vrouwelijke energie welk in een spiraal vorm vloeit, helemaal geen hoeken raakt, en enkel de randen schampt.

Mannelijke Energie

Mannelijke-energie

Bijvoorbeeld, als we kijken naar mannelijke energie in actie. Het is gefocused, serieus, resultaat gericht en boven alles functioneert het op logica. Als het een doel heeft gevonden gaat mannelijke energie regelrecht van punt A naar punt B, geen afleidingen of omwegen zijn gepermiteerd. Niet meer als wat gedaan moet worden wordt gedaan. Mannelijke energie is erg gefocused, het beweegd zich voort als een tank en is niet te stoppen als het eenmaal op dreef is. Mannelijke energie is daarom een erg effectieve vorm van energie wanneer iets met logica, en doorzettingsvermogen aangepakt moet worden, om door te duwen tot het gewenste resultaat is bereikt.

Vrouwelijke Energie

Vrouwelijke-energie

Aan de andere kant hebben we vrouwelijke energie, het is “random”, speels, creatief en boven alles functioneert het op gevoel. Het heeft niet één enkel doel, als het überhaupt een doel heeft zal het allerlei zijwegen nemen om bij het eind resultaat te komen. In plaats van direct van punt A naar punt B te gaan beweegt vrouwelijke energie zich voort in bogen en kan geen rechte lijn bewandelen. Vele afleidingen zullen serieus worden overwogen, wat leidt tot meer verschillende resultaten en meer dan enkel één doel zal worden overwogen. Er is duidelijk geen focus aanwezig, maar vrouwelijke energie is erg handig als je op ontdekking gaat naar nieuwe mogelijkheden of voor het uitbreiden van een specifieke of de algehele zienswijze.

Brein Hemisferen

male-female-brain

Het brein heeft twee hemisferen, links en rechts. Of better gezegd, het brein heeft zijn eigen mannelijke kant (rechter) en vrouwelijke kant (linker), beiden met hun eigen karakter en perspectief. In feite kan je dit erg goed vergelijken met de sexe, mannelijk en vrouwelijk en hun unieke manier van energie gebruik. Je zou misschien eerder hebben gehoord dat mannen hun rechter helft van het brein gebruiken en vrouwen hun linker helft daarentegen. Dit is niet helemaal waar, mannen en vrouwen beschikken beiden over de mogelijkheid om beiden zeiden van het brein consistent en gebalaseerd te benutten. Begrijp wel dat wijzelf kiezen met welke kant van ons brein we informatie opnemen en hoe we daar op reageren. De verschillen tussen het geslacht is er niet zonder reden, ons geslacht staat voor de wortels in ons gedrag en niet de manier hoe we onze omgeving en gedachten ervaren.

Beide energiën zijn erg bruikbaar wanneer je ze op de juste manier en op het juiste moment toepast. Het belangrijkste aspect betreft mannelijke- en vrouwelijke energie is dat het gebalanceerd moet zijn. Als dit niet het geval is kan het hele wezen niet gebalanceerd zijn.

Dit betekent echter niet dat vrouwen zich gaan gedragen als mannen en mannen zich gaan gedragen als vrouwen, het bepaald enkel de manier hoe we de omgeving en gebeurtenissen ervaren.

Als dat je duidelijk is, is het nu makkelijk om je voor te stellen dat de resultaten van je acties direct worden beïnvloed door met welke kant je van je brein je absorbeert. Als voorbeeld, kijk naar de wereld zo als hij vandaag is, zakelijk, gestructureerd en serieus, er is geen ruimte voor plezier, opwinding, blijdschap, weg dromen, en nog belangrijker dingen doen die je goed doen voelen. Dit is een directe manifistatie van het menselijk collectief welk bestaat uit 95% rechts(mannelijk)-denkende. Mensen handelen op logica, niet vanuit hun gevoel. Zelfs als je zou doen alsof je er bij voelt vertelt de wereld je het tegenovergestelde te doen. Als we hier serieus op terug kijken en terwijl we de historie de bij pakken begrijp je dat we onze weg kwijt zijn, en dat we terug naar onze “wortels” moeten. En daarbij balans vinden in onze mannelijke en vrouwelijke energie. Enkel dan zal je begrijpen dat er nog veel meer is dan wat het oog kan waarnemen.

Het Hart

heart brain

Niet het brein, maar het hart is het allerbelangrijkste orgaan wat we bezitten. Dit kunnen we terug vinden in de historie van het moment der creatie. Wanneer een fetus zich begint te ontwikkelen start het met één enkele cel welke zich vermenigvuldigd – naar 2 cellen, dan 4, dan 8 enz – tot het compleet is, en een hart vormt. Het feit dat het hart als eerst is ouder dan de rest van het lichaam zegt veel over de belangrijkheid van het hart tenopzichte van de rest van het lichaam. Zonder het hart kan ons lichaam niet functioneren. Het hart is niet enkel de sleutel naar pompend bloed door ons lichaam, het speelt een veel maal grotere rol.

Het idee dat we kunnen denken met het hart is niet enkel een metafoor meer, maar is in werkelijkheid een echt fenomeen. Dit is met zekerheid te zeggen omdat twéé van de drie wetenschappelijke- en biologische velden bewijzen dat het hart het centrum is van intelligentie in de mens. Biologen en zélfs wetenschappers stellen dat het hart de belangrijkste hormonenklier van het lichaam is. In reactie tot onze ervaring van de wereld, produceert het een belangrijke hormoon, ANF – wat staat voor Atrial Neuriatic Factor – deze stof heeft een zeer sterk effect op het functioneringsproces van ons limbisch hersenstelsel, of hoe het ook genoemd wordt “het emotionele brein.” Hierbij hoort ook het gedeelte waar leren en onthouden plaats vindt zowel als controle over het gehele hormonen systeem.

Neurocardiologen hebben ontdekt dat 60 tot 65% van de cellen in het hart identiek zijn aan neuronale cellen, en niet de spiercellen blijken te zijn die we dachten. Ze zijn identiek aan de neuronale cellen, en werken over de zelfde connecties en zijn ook precies dezelfde neurotrasmitters gevonden als die aanwezig zijn in ons brein.

Als je dit letterlijk neemt, kan je zeggen dat er een brein in ons hart schuilt, welk zijn connecties heeft met elk orgaan en elk spiertje in het lichaam die ieder op hun eigen unieke manier zijn emoties laat vertonen. Ongeveer de helft van de neuronale-cellen in het hart zijn onderdeel van het vertalen van inkomende informatie van over heel het lichaam, zodat het lichaam als één harmonieus geheel kan samen werken. Terwijl de andere helft een erg sterke neurotische connectie met het emotionele brein in ons hoofd legt en draagt een 24/7 dialoog tussen het hart en brein.

De reacties die het hart geeft hebben een erg sterk effect op de gehele innerlijke werking. Biofysici hebben ontdekt dat het hart wederom een erg sterke elektromagnetische generator is. Het maakt een elektromagnetisch veld om het lichaam heen welk zich ongeveer 2 a 3 meter strekt. Het is zelfs sterk genoeg om te kunnen meten met een elektrocardiogram tot ongeveer één meter afstand. Het veld dat wordt geproduceerd door het hart is holografisch, dat betekend dat je het kan waar nemen vanaf elk willekeurig punt op het lichaam en elk punt in het elektromagnetische veld. Het interessante hiervan is hoe ongelofelijk dit veld het brein influeert. Alle indicaties wijzen er op dat het brein de gehele radiogolf breedte gebruikt om een interne ervaring van onze omgeving te realiseren.

Misschien is het meest belangrijke wel dat we weten dat de radio golven van ons hart zeer effectief zijn in onze emotionele reactie op onze wereld. Onze emotionele uitingen veranderen het hart zijn elektromagnetische frequentie, wat hetgeen is dat het brein aanstuurt. Hoe je het ook wendt of keert, hoe we emotioneel reageren op elke individuele gebeurtenis is het enige wat er echt toe doet.

Conclusie

Als je echt wilt ervaren, ervaren met het intellectuele en creatieve brein, dan raad ik aan om mee te beginnen met het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving. Wanneer je mannelijke en vrouwelijke energie gecontroleerd en gebalanceerd kan toepassen terwijl je vanuit je hart leeft zal je zien dat je productiviteit, gezondheid en mentale bekwaamheden met sprongen vooruit gaan zowel als dat je een veel breder begrip van jezelf en de wereld om je heen zult ontwikkelen.

Spiritology

Beheerder van Spiritology.nl - De Nederlandse Spirituele Kennisbank voor Zelf Ontdekking.

Leave a Reply